משחקי מציאות מדומה

משחקי מציאות מדומה הם סביבות שנוצרו על ידי מחשב שדורשות מהשחקנים לנוע פיזית. תנועות השחקן במשחק מתורגמות לפעולות ב